Examenplan - Uitstroomvarianten

Hoe kan ik verschillende uitstroomvarianten inrichten?

Trajectplanner biedt de mogelijkheid om verschillende uitstroomvarianten in te richten. Zo kun je binnen dezelfde opleiding verschillende examenplannen aanbieden omdat er bijvoorbeeld ook een verkorte versie wordt aangeboden van een opleiding. Of je wilt bijvoorbeeld onderscheid maken tussen BOL en BBL examenplannen. Je kunt deze uitstroomvarianten als volgt aanmaken:

  • Log in als administrator
  • Ga naar pakketbeheer > instellingen > templates voor generieke examenonderdelen 
  • Klik op het bewerkicoontje om de lijst met templates te openen
  • Klik op Uitstroom varianten
  • Klik op nieuw om een nieuwe variant aan te maken. 
  • Geef de naam van het uitstroomvariant op en klik daarna op opslaan
  • Het uitstroomvariant is nu toegevoegd aan de lijst. Bovendien kun je het aangemaakte variant nu selecteren in de templates die je inricht. 
  • Op basis van de geselecteerde uitstroomvarianten en de gekoppelde opleidingen in de templates kun je op de opleidingskaart per student aangeven welke variant voor zijn examenplan van toepassing is. 
    Let op: je kunt een variant in combinatie met een uitstroom maar één keer combineren. Indien je bij hetzelfde uitstroom meerdere examentemplates wilt aanmaken dan dien je een extra variant aan te maken en deze te koppelen aan het nieuwe template.