Examenplan - instellingen generieke templates

Wat betekenen de instellingen die je doet bij het inrichten van een generiek template?

Bij het aanmaken van een generiek template kom je een aantal instellingen tegen. Dit artikel legt uit wat deze instellingen betekenen. 

  • Naam: hier vul je de naam van het template in. Een kenmerkende naam van de template is belangrijk om het overzicht te bewaren. De naam van het template wordt alleen getoond aan de administrator. Je wilt zo veel mogelijk opleidingen koppelen aan één template waardoor de inrichting efficiënt is. Een voorbeeld is alle niveau 3 opleidingen met dezelfde generieke exameneisen. 
  • Omschrijving: hier heb je de mogelijkheid om aanvullende informatie toe te voegen. De omschrijving wordt getoond in de lijdt met generieke templates wanneer je met de cursor op de info-hover staat. 
  • Varianten: hier kies je de uitstroomvarianten die je aan de templates wilt koppelen. Het is nodig om met verschillende varianten te werken omdat er per cohort verschillende cesuur van toepassing kan zijn. Het examenplan dient dan anders te worden ingericht. 
  • Eigen maken: indien je dit aanvinkt is het template niet meer te bewerken door andere gebruikers. Het beheer ligt dan volledig bij de eigenaar van het template. Andere gebruikers zien wie de eigenaar van het template is. Indien de eigenaar het vinkje 'eigen maken' weer uit zet dan is het eigendom verwijderd en kunnen ook andere gebruikers met de bevoegde rollen bewerkingen doen. 
  • Centraal beheer: indien je aanvinkt dat het template centraal beheerd wordt dan is het niet mogelijk om op opleidingsniveau wijzigingen in het examenplan aan te brengen. Het template kan dan dus alleen beheerd worden via pakketbeheer > instellingen > examenplan