Examenplan - Indien je wijzigingen aanbrengt in het examenplan, heeft dit dan invloed op reeds vastgestelde resultaten en gediplomeerde studenten?

Vraag: Indien je wijzigingen aanbrengt in het examenplan, heeft dit dan invloed op reeds vastgestelde resultaten en gediplomeerde studenten?

Antwoord:

Zodra het examenplan van een student is vastgesteld worden gegevens over het examenplan van deze student overgezet naar KRD. Stel dat er daarna aanpassingen worden doorgevoerd in het examenplan, dan wijzigt dat ook in het examenplan van de student. Er worden dan echter geen mutaties doorgegeven aan KRD en DUO omdat de student reeds gediplomeerd is. 

Op het moment dat de diplomering ongedaan gemaakt wordt voor deze student dan zal de student eerst moeten voldoen aan het meest recente examenplan. Indien een student met de nieuwe aanpassingen niet diplomeerbaar is zal de student dus eerst moeten voldoen aan de nieuwe regels voordat de student gediplomeerd kan worden.