Content - Niet zichtbaar voor studenten

Vraag

Na het vormgeven van mijn lesstof via Beheer > Content is dit materiaal niet zichtbaar voor de studenten. Hoe kan dit?


Algemene uitleg

In de gehele applicatie werken wij met aanbrengen van koppelingen waardoor gebruikers in hun omgeving alleen die informatie kunnen terugvinden die voor hen van belang zijn. Zo zien ze bijvoorbeeld alleen de lesstof van de vakken die zij volgen, enkel publicaties die van belang zijn voor hun opleiding en de informatie bedoeld is voor één bepaalde lesgroep. Dit zorgt er in sommige gevallen ook voor dat bij het aanbrengen van (geen of) verkeerde koppelingen onderdelen niet zichtbaar worden voor degene waarvoor het bedoeld is.


Mogelijke oplossing(en)

 1. De content is nog niet 'Gepubliceerd'.

  Om lesstof zichtbaar te maken voor studenten en mede-docenten is het van belang om de content te publiceren. Dit kun je doen in het hoofdscherm waar je content is aangemaakt. In het menu rechts zet je de knop 'Gepubliceerd' aan en klikt op opslaan.

  Of dit is gelukt kun je controleren in het overzichtsscherm Beheer > Content. Staat de status nog op ' concept', dan is hij dus nog niet gepubliceerd en is het handig om bovenstaande stappen nogmaals te herhalen.
 2. De content is nog niet gekoppeld aan de (juiste) gebruikers.

  Controleer middels de tabbladen welke koppeling je hebt gemaakt.

  Probeer bij het koppelen zo gericht mogelijk een doelgroep te kiezen. Het is niet nodig om content te koppelen aan én een studierichting én een opleiding én een vak. Vaak wordt er gekozen voor een koppeling met het vak waar de content voor ontwikkeld is; zo wordt de content zichtbaar voor alle studenten die dit vak volgen. Daarnaast wordt er ook geregeld gebruik gemaakt van een groepering (klas).

  Controleer ook of je bepaalde groeperingen niet buitensluit doordat je de content voor bijvoorbeeld enkel de permissiegroep 'docent' beschikbaar hebt gemaakt, in dat geval zien studenten de content niet. Dit kun je terug vinden in het menu rechts van de content.
  Middels de knop 'Gebruikers' is het altijd mogelijk om te kijken welke gebruikers er zijn gekoppeld aan de content.
 3. De huidige datum valt buiten de publicatiedatum
  Bij het aanmaken van content ben je verplicht op een publicatiedatum in te stellen. Wanneer deze publicatiedatum voor of na de huidige datum valt, is de lesstof niet direct zichtbaar voor de student. De student kan deze content wel zichtbaar maken door de knop 'Toon actueel' uit te zetten via het Menu > E-learning.
 4. De startdatum van de opleiding valt buiten publicatieperiode

  In sommige gevallen wordt content uit een vorig schooljaar opnieuw gekoppeld aan nieuwe groep gebruikers. Wanneer er bij het inrichten van de content gebruik is gemaakt van onderstaande knop, kan het zo zijn dat de studenten de content niet kunnen zien, omdat de publicatiedatum niet overeenkomt met de startdatum van hun opleiding. In dit geval kun je deze knop uitzetten of de publicatiedatum aanpassen.