Content - Gedeelte op een later moment publiceren

Vraag

Bij het ontwikkelen van mijn lesmateriaal vul ik de lessen per periode. Dit maakt dat een deel van mijn lessen al zichtbaar moet zijn voor mijn studenten, waar een ander gedeelte nog niet af is. Is het mogelijk om mijn content in fases te publiceren?


Algemene uitleg

Bij het maken van content is het mogelijk om onderscheid te maken tussen 'Losse pagina' of 'Met hoofdstukken en lessen'. Wanneer je lessen vult met behulp van Hoofdstukken en lessen is het inderdaad mogelijk om op lesniveau te bepalen wanneer lesstof gepubliceerd mag worden.


Mogelijke oplossing(en)

Het is mogelijk om per les aan te geven wanneer deze gepubliceerd mag worden. Ga via Beheer > Content naar de betreffende les. Geef op lesniveau aan bij ‘Gepubliceerd vanaf’ wanneer de les zichtbaar mag worden. Dat kan handig zijn dat je een les pas zichtbaar wilt maken, nadat die les heeft plaatsgevonden.

Let op:  Het gehele contentblok (dus op hoofdniveau) wél publiceren voor de gehele periode