Toetsinschrijvingen beoordelen

Hoe kun je de inschrijvingen op de toetsen die de studenten hebben gedaan verwerken?

De toetsmomenten waar de studenten zich op hebben ingeschreven zijn voor de rol toetsenbeheerder inzichtelijk in het menu school > inschrijven toetsen. Vanuit dit menu kunnen de inschrijvingen op de toetsen worden goedgekeurd of afgekeurd. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een export te maken met de lijst van de inschrijvingen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je inschrijvingen van studenten kunt goedkeuren of afkeuren.  

  • Log in als toetsenbeheerder
  • Ga naar School > Inschrijven toetsen
  • Je ziet de lijst met inschrijvingen op toetsen van studenten. Aan de status kun je zien of je nog actie moet ondernemen op een inschrijving. De volgende statussen zijn bekend: goedgekeurd, in aanvraag, afgekeurd, verzoek tot annulering, geannuleerd. Indien de status 'in aanvraag' is dan dien je de aanvraag goed of af te keuren. Bij inschrijvingen op toetsen met de status 'in aanvraag' en 'verzoek tot annulering' moet nog een vervolgactie worden gedaan door de toetsenbeheerder. 
  • Indien je een inschrijving op een toets met de status 'in aanvraag' wilt beoordelen dan klik je op de regel van de inschrijving op de status. 
  • De volgende pop-up wordt dan geopend. 
  • Indien je op de bottum-down knop klikt dan kun je de status van de inschrijving aanpassen. Hierdoor kun je een inschrijving bijvoorbeeld goedkeuren of afkeuren. Je kunt bij de reden invoeren waarom je iets goed of afkeurt. Dit is dan inzichtelijk voor de student bij school > inschrijven toetsen. Klik op opslaan om wijzigingen op te slaan. 
  • Het filter bij het menu school > inschrijven toetsen biedt je de mogelijkheid om de lijst te filteren op onderstaande velden. 
  • Indien je een lijst hebt met de gewenste selectie dan kun je de lijst exporteren door op de knop 'exporteer' te klikken. De opties voor exporteren zijn in XSL, PDF en CSV. Zie ook onderstaande afbeelding.