Toetsmomenten aanmaken

Hoe kun je in Trajectplanner nieuwe toetsmomenten aanmaken?

In Trajectplanner heb je de mogelijkheid om toetsmomenten in te richten. Je stelt dan in binnen welke periode een student zich kan inschrijven voor een bepaalde toets. 

 • Log in als administrator of toetsenbeheerder
 • Ga naar school > toetsmomenten
 • Klik op 'nieuw toetsmoment'
 • De volgende pop-up wordt dan geopend. 
  • Toetskenmerknaam: Vul hier de naam van het toetsmoment in. Deze naam wordt ook weergegeven in de lijst bij school > toetsmomenten. Ook is de naam toetskenmerknaam zichtbaar voor studenten als zij zich gaan inschrijven voor een toets. 
  • Datum afname toets: Geef aan wanneer de toets wordt afgenomen.
  • Tijd van afname: Geef aan van hoe laat tot hoe laat de toets zal worden afgenomen. 
  • Minimaal benodigde inschrijvingen: Je kunt hier instellen hoeveel inschrijvingen er nodig zijn om de toets op dit specifieke moment door te laten gaan. 
  • Actief: Indien je deze checkbox aanvinkt dan is het toetsmoment waarop de studenten zich kunnen inschrijven actief en zien zij dit in hun omgeving bij School > inschrijven toetsen. 
  • Inschrijfperiode: Geef aan van wanneer tot wanneer de studenten zich kunnen inschrijven op de toets
  • Inschrijving goedkeuren: Geef hier aan of een inschrijving van een student op een toetsmoment moet worden goedgekeurd door de toetsbeheerder of de schoolbeheerder. 
  • Toetssetting: Selecteer hier de toetssetting die van toepassing is. De toetssettingen kun je inrichten in pakketbeheer > instellingen > toetssettings
  • Extra informatie: Hier kun je een extra toelichting plaatsen. Deze toelichting is voor de student inzichtelijk bij het inschrijven op de toetsmomenten onder de infohover. 
  • Gekoppelde toetsen: Selecteer hier de toetsen die je wilt koppelen aan het toetsmoment dat je hier aanmaakt. 
 • Klik op opslaan en sluiten. Het toetsmoment wordt nu weergegeven in de lijst bij School > Toetsmomenten. 

Toetsmoment opties

Bij het toetsmoment dat je aanmaakt kun je opties invullen. Dit doe je door binnen de pop-up 'toetsmoment' te klikken op toetsmoment opties. 

Er zijn 2 opties die je aan of uit kunt zetten:

 • Voldoende herinschrijving verbod; indien deze instelling aan staat door de checkbox aan te vinken dan kan een student zich niet inschrijven op een toets waar hij of zij al een voldoende resultaat voor heeft behaald. 
 • Eerste keer niet inschrijven; indien deze instelling aan staat dan kan een student zich bij de eerste kans op een toets niet inschrijven.