Examenplan - rekenregel inrichten bij meerdere rubrieken

Hoe kun je Trajectplanner laten berekenen of een student voldaan heeft aan de regel dat er voor Nederlands en Engels gemiddeld minstens een zes (afgerond) behaald moet zijn?

Een student heeft een examenplan waarin alle onderdelen staan waarop hij/zij een geëxamineerd moet worden zodat de school een beslissing kan nemen of de student wel of geen diploma mag ontvangen. Om te bepalen of een student geslaagd is of niet (zak/slaag beslissing) en gediplomeerd mag worden, worden allerlei berekeningen gemaakt. Deze berekeningen worden ingericht in de examenplan-templates.

  • In regelgeving is bepaald dat voor de generieke vakken Nederlands en Engels het gemiddelde (afgerond) minimaal een zes moet zijn.
  • Daarnaast hebben studenten de mogelijkheid (als dit door de school wordt goedgekeurd) om een generiek examen op een hoger niveau te maken. Bijvoorbeeld: voor hun opleiding moeten ze Nederlands op niveau 2F doen, maar omdat de student door wil stromen naar een hogere vervolgopleiding wil de student het examen op niveau 3F maken.
Om te bepalen of de student voldoet aan de regel dat het gemiddelde voor Nederlands en Engels gemiddeld (afgerond) een zes moet zijn kun je de rekenregel in het generieke template instellen bij pakketbeheer > instellingen > generieke templates. Als gevolg hiervan: 
  • Voor alle onderdelen die door de school zijn aangemaakt voor Nederlands en Engels, wordt een rekenregel ingericht. Oftewel: de school selecteert alle aangemaakte Nederlands- en Engels-onderdelen in de generieke template en klikt op ‘rekenregel’. Vul vervolgens in dat het gemiddelde van het geselecteerde hoger moet zijn dan 5,5 (afgerond 6).
  • De onderwijsinstelling geeft bij de inrichting aan dat het gaat om een keuzerubriek en zorgt dat de juiste keuzerubrieken op actief staan bij studenten. Klik op de hoofdrubriek om de instellingen van de keuzerubriek te controleren. Het vinkje 'keuze' moet daar aanstaan. Let op: voor de onderliggende rubrieken vink je 'keuze' niet aan. Het centraal examen en de instellingsexamens zijn namelijk geen keuzes. De student moet deze examens verplicht maken indien hij/zij voor de bovenliggende rubriek gekozen heeft.  
  • Trajectplanner berekent de rekenregel op basis van de examenkeuzes die vastgelegd zijn per individuele student in het menu Examenplan > Examenkeuze. Het is daarom een voorwaarde dat de examenkeuze per student goed is opgeslagen. 
  • Bij het toepassen van de rekenregel in de zak/slaagbeslissing, passen wij de ingestelde rekenregel toe op de onderdelen die in het examenplan van de student staan. Dus wanneer er in de generieke template vier onderdelen zijn ingericht, maar de student heeft twee van de vier onderdelen in zijn examenplan, voeren we de rekenregel op die twee onderdelen uit. Heeft de student drie onderdelen, dan voeren we de rekenregel op die drie onderdelen uit. De status (voldaan/niet voldaan) van de rekenregel is te zien bij examenplan > examenkeuze en in het examenplan van de student op de studentkaart.