Inleverloket - juiste beoordelaar selecteerbaar maken

In dit hulpartikel leggen welke minimale basisinrichting nodig is om het voor studenten mogelijk te maken om bij het inleveren van een opdracht de juiste docent (beoordelaar) te kunnen selecteren. Ook beschrijven we kort het proces van inleveren die een student door loopt en in welke volgorde hij bepaalde handelingen uit moet voeren. 

Inleveren van opdracht door student

Studenten leveren opdrachten in bij hun docenten via het menu Studievoortgang of Traject. Hier vinden ze een overzicht van de opleiding(en) die hij/zij volgt, met alle gekoppelde vakken of modules. Ook kan hij hier informatie vinden over beoordelingen die hij heeft ontvangen op de onderliggende opdrachten en vakken. 

Wanneer de student een opdracht wil inleveren gaat hij naar menu Studievoortgang/ Traject > selecteert juiste vak > klikt op bijbehorende opdracht. Er opent zich een scherm, waarin de student bestanden kan uploaden, een toelichting toe kan voegen en een beoordelaar selecteert op de opdracht bij in te leveren. 

Bekijk hier de video waarin wordt getoond hoe de student alle stappen doorloopt in het inleverproces. 

Juiste beoordelaar koppelen

Onze inleverfunctionaliteit werkt voor het inleveren van opdrachten met twee voorwaarden waaraan moet worden voldaan om gebruikers te tonen als beoordelaar bij een opdracht, namelijk: 

  • zowel student als docent moeten gekoppeld zijn aan minimaal één groep die overeenkomt
  • zowel student als docent moeten gekoppeld zijn aan het vak waaraan ook de onderliggende opdracht is gekoppeld

Let op: de groep hoeft hierbij niet per definitie ook gerelateerd te zijn aan het vak en de opleiding waar de onderliggende opdracht aan gekoppeld is. 

Wanneer er geen beoordelaars te kiezen zijn

Soms komt het voor dat een student geen beoordelaars kan selecteren om een opdracht bij in te leveren. Het kan zijn dat er niet wordt voldaan aan één van bovenstaande voorwaarden. Het kan ook zijn dat er sprake is van een ander probleem. In dit artikel lees je wat er mogelijk aan de hand is

Wanneer er te veel beoordelaars te kiezen zijn

Het kan gebeuren dat een student, naast de docent waar hij zelf les van krijgt, ook andere docenten kan selecteren bij het inleveren van een opdracht. Dit betekent dat er wél wordt voldaan aan de dubbele voorwaardelijkheid, namelijk; de student en docent zijn gekoppeld aan minimaal één overeenkomstige groep én aan het vak waar de opdracht voor moet worden ingeleverd. 

Welke stappen kun je doorlopen om te kijken of je dit probleem kunt oplossen:

  • onderzoek welke (groep)en gekoppeld zijn aan zowel docent als deelnemer
  • onderzoek welk vak (binnen welke opleiding) gekoppeld zijn aan zowel docent als deelnemer
  • ga na of al deze koppelingen correct zijn

Is één van deze koppelingen niet juist en is bijvoorbeeld docent/student gekoppeld aan een onjuiste groep? Ontkoppel deze gebruiker dan van de foutieve groep(en). Hiermee zal het probleem verholpen zijn. Zijn alle koppelingen juist en horen de betreffende groepen en vakken bij zowel docent als student? Helaas kun je hierin dan geen wijzigingen aanbrengen. Gelukkig weten de studenten in de meeste gevallen bij welke docent zijn de opdracht moeten inleveren. 

Mocht een opdracht per ongeluk ingeleverd worden bij de verkeerde docent kun je altijd gebruik maken van de mogelijkheid om een opdracht toe te wijzen aan de juiste docent