Inleverloket - Student kan docent niet selecteren

Vraag

Een student wil bij het inleveren van zijn opdracht zijn docent selecteren als beoordelaar. Deze docent wordt echter niet getoond als selectie mogelijkheid.


Mogelijke oplossing(en)

 1. De opdracht mag enkel ingeleverd worden in het inleverloket

  Een voorwaarde om een opdracht te kunnen inleveren bij een specifieke docent, is allereerst de instelling bij de opdracht zelf. Bij het inrichten van de opdracht moet er worden aangegeven hoe vaak een student een opdracht mag inleveren. Bij de optie 'inleveren' gaat hem om het rechtstreeks inleveren bij de docent en bij het 'inleveren loket' gaat het om het inleveren in het inleverloket. Wanneer deze laatste optie is gekozen, is het niet mogelijk om een docent te selecteren. Via Beheer > Opdrachten zijn deze instellingen te wijzigen.
 2. Het menu 'Inleverloket' staat niet aan bij de docent

  Wanneer voor de docent(en) het menu-item 'Inleverloket' is uitgeschakeld, verschijnen zij niet in het selectie menu om een opdracht bij in te leveren. Aanpassingen zijn eenvoudig te doen via Beheer > Permissiegroepen > selecteer de juiste permissiegroep > 'Menu', vink aan 'Inleverloket'.

 3. Student en docent zijn niet juist gekoppeld

  Voorwaardelijk om een opdracht te kunnen inleveren bij een docent is dat een student gekoppeld moet zijn aan de docent via dezelfde groepering. Daarnaast moet zowel de student als de docent gekoppeld zijn aan het vak waar de opdracht voor klaar staat. Is één van beide niet in orde, dan is het niet mogelijk een opdracht in te leveren bij de desbetreffende docent.

  Let op: wanneer u tevens gebruik maakt van een studentvolgsysteem dienen aanpassingen in de koppelingen tussen student/opleiding/vak/groep/docent/enz gedaan te worden in dit pakket. Brengt u wijzigingen aan in de koppelingen in OnderwijsOnline, dan worden deze wijzigingen weer overschreven na het draaien van het nachtelijk script.