Studievoortgang/Traject - Opdrachten inleveren

Vraag

Studenten proberen via het menu Inleverloket opdrachten in te leveren, maar het is niet duidelijk hoe ze dit kunnen doen.


Uitleg

Het inleverloket is een functionaliteit voor de docenten. Het is een postvak waar ze de ingeleverde opdrachten binnenkrijgen. Het inleveren van opdrachten doen studenten niet via het inleverloket, maar via Traject of Studievoortgang. Daar klikken ze op de bewuste opdracht die ze in willen leveren. Het menu-item 'inleverloket' dient niet open te staan voor studenten. Zie onderstaand een beschrijving van de workflow van het inleveren van opdrachten.

  1. De student gaat naar het menu 'Traject' of 'Studievoortgang' (mogelijk is deze term in de omgeving vertaald naar een andere term)

    Via Traject zijn direct de opdrachten van de student zichtbaar. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Studievoortgang klikt de student op de module waarvoor een opdracht ingeleverd moet worden. De student klikt op de juiste opdracht.

  2. De gebruiker kom terecht in het inleverscherm en middels de knop 'Nieuwe bewijslast inleveren' kunnen ze bestanden uploaden.

  3. Via het upload blok kunnen bestanden worden toegevoegd. Na het uploaden verschijnt er een waarschuwing.
  4. Het is mogelijk om een toelichting toe te voegen voor de beoordelaar via het Memo-veld.

  5. De opdracht is pas definitief ingeleverd na het selecteren van óf het inleverloket óf een beoordelaar, afgerond met een druk op de knop 'inleveren'.