Opdrachten - Inlevermoment inrichten

Vraag

Ik wil dat mijn studenten een opdracht voor een bepaalde deadline inleveren. Hoe kan ik dat inrichten in OnderwijsOnline?


Uitleg

Of opdrachten in OnderwijsOnline of in Trajectplanner worden ingericht; een deadline bij de opdracht kan in OnderwijsOnline worden ingericht. 

  1. Ga naar Beheer > Opdrachten en open de opdracht die je een deadline wil geven. Als je de opdracht hebt geopend, klik je op ‘inlevermomenten’.
  2. Geef het inlevermoment een naam (zoals ‘Eerste kans’), datum en tijd en sla dit op.

Alle studenten die deze opdracht moeten maken, hebben nu dezelfde deadline toegekend gekregen en zien dit achter hun opdracht staan bij Traject of Studievoortgang.

Wil je een inlevermoment voor een specifieke groep studenten inrichten?

Kies dan bij het veld ‘Specificatie’ op welke manier je wil verfijnen naar een specifieke doelgroep. Je kunt kiezen voor verfijnen op: 

  • Groeperingen, 
  • Opleidingen of
  • Vakken.

Zodra je een van deze opties hebt geselecteerd en hebt opgeslagen, kun je aanvullend de betreffende groepering(en), opleiding(en) of vak(ken) selecteren waarvoor het inlevermoment van toepassing is. 

Let op:

  • Het ingerichte inlevermoment is een harde deadline. Is de opgegeven datum en tijd verstreken? Dan kan de opdracht niet meer worden ingeleverd.
  • Als er meerdere inlevermomenten bekend zijn voor een student, wordt het inlevermoment met de hoogste datum gehanteerd als deadline. 
  • Gebruik je Trajectplanner als bronsysteem voor het inrichten van opdrachten? Ook daar kun je deadlines inrichten. Deze komen echter niet over naar OnderwijsOnline.