Inleverloket - Opdrachten nakijken en waarderen

Vraag

Ik heb als docent de opdrachten van mijn studenten nagekeken, maar zij geven aan de waardering niet te hebben ontvangen.

óf 

Ik wil graag weten hoe een student een opdracht opnieuw kan inleveren.


Uitleg

Het nakijken en waarderen van opdrachten kan op 2 manieren; het 'inleverloket' en het menu 'waarderen'. Via het Inleverloket ziet de docent direct alle opdrachten die bij hem zijn ingeleverd, opent ze en kan direct de bewijslast toekennen en de waardering invoeren. Via het menu 'waarderingen' zoekt de docent eerst het juiste vak op en vervolgens opent zich een scherm met alle toetsen en opdrachten die hier aan hangen. Ook via dit menu kan hij het ingeleverde bewijs bekijken en tevens is inzichtelijk van welke studenten hij nog opdrachten mist.

Het toekennen van bewijslast heeft twee verschillende functies; door deze actie wordt het mogelijk een opdracht opnieuw in te leveren voor een student, daarnaast is het een soort 'label' waardoor de student kan zien dat er iets is gedaan met zijn ingeleverde opdracht.


Mogelijke oplossing(en)

  • Er is geen waardering ingevoerd

    Er zit een verschil tussen ‘bewijslast’ markeren of een ‘waardering’ geven.  Wanneer er een bewijslast wordt gemarkeerd, kan een student de voortgang van het nakijkproces volgen. Daarnaast is het markeren van een bewijslast tevens een voorwaarde om het mogelijk te maken om een student een opdracht opnieuw in te laten leveren. Wanneer de bewijslast niet wordt gemarkeerd, kan een student niet opnieuw bewijslast uploaden wanneer hij een onvoldoende heeft gehaald. 
    • De status 'Wacht op actie' is de standaard status van een ingeleverde en toegewezen opdracht.  
    • De statussen 'Bewijslast gezien', 'Bewijslast voldoende' en 'Bewijslast onvoldoende' geven de student de mogelijkheid om een opdracht opnieuw in te leveren. Voorwaarde is wel dat de student nog een kans tot zijn beschikking heeft om de opdracht in televeren. 

Een docent moet, om een beoordeling toe te voegen, op ‘waarderen’ klikken. De waardering is voor een student terug te zien in ‘Traject’ of ‘Studievoortgang’.

  • Tip: wanneer je als docent de permissie 'mag studievoortgang/traject van anderen inzien' hebt, is het mogelijk om via het menu 'Netwerk' te bekijken of de student daadwerkelijk nog geen waardering heeft. Het markeren van de bewijslast wordt hier namelijk ook weergegeven.