How to guide - Aan- en afwezigheid

In deze How to guide vind je informatie over het inrichten van de presentie module. Ook worden Trajectplanner functionaliteiten zoals het ziek- en beter melden van studenten en het aanmaken van lesvrije dagen beschreven. 

Klik hier om je presentiebeheer goed te regelen