Presentie - ziekmelden en verlof aanvragen

Vraag:

Hoe kan ik me als student binnen OnderwijsOnline ziekmelden of verlof aanvragen?


Uitleg

Klanten die langere tijd met Trajectplanner hebben gewerkt, zijn gewend dat studenten zich zelf kunnen ziek- of beter melden binnen dit pakket. Ook bestaat de mogelijkheid om studenten verlof aan te laten vragen. Dit is een functionaliteit die binnen OnderwijsOnline (nog) niet wordt ondersteund. Dit betekent dat de student zelf geen meldingen en aanvragen kunnen doen binnen de omgeving. Ook zijn de ziekmeldingen die binnen Trajectplanner worden gedaan niet zichtbaar in OnderwijsOnline. 

Wanneer er daadwerkelijk presentie wordt ingevoerd in één van beide pakketten, wordt dit wél (realtime) doorgestuurd. Zie hiervoor de andere artikelen over presentie invoer.