Presentie - Tijden aanpassen/ wijzigen

Vraag

Wanneer een student te laat komt tijdens een les, is hij slechts gedurende 10 minuten afwezig, maar de rest van de tijd aanwezig. Hoe kan ik dit registreren in OnderwijsOnline?


Uitleg

Om deze handeling te kunnen uitvoeren heb je de permissie 'mag tijden wijzigen nodig'.

Wanneer een student te laat komt of bijvoorbeeld eerder weg moet, kun je hem/haar voor een deel van de les registreren als afwezig en de rest van de tijd als aanwezig. Dit kan via de volgende stappen:

Stel je geeft les van 11.30-13.30 en een student komt 10 minuten te laat. In dat geval is de student dus 10 minuten ongeoorloofd afwezig geweest. Pas de tijd aan naar 11.30-11.40 uur en registreer 'Afwezig' of 'Te laat'.

Kies 'opslaan' - de eerste presentie registratie staat nu in het overzicht rechts, maar de presentievelden blijven voor de overgebleven tijd nog bewerkbaar.

Vul nu de resterende tijd in van 11.40-13.30 uur en zet de presentie op 'Aanwezig'.

Kies wederom 'opslaan'. De tweede presentieregistratie verschijnt onder de voorgaande in het overzicht. De presentievelden zijn nu grijsgekleurd en niet meer bewerkbaar.