Presentie - Registreren met terugwerkende kracht

Vraag

Kan ik de presentie van mijn studenten ook registreren met terugwerkende kracht, bijvoorbeeld voor een les die ik vorige week heb gegeven?


Uitleg

Het registreren van presentie kan altijd met terugwerkende kracht. Je kunt je lessen eenvoudig terugvinden via je Agenda of het menu-item 'Presentie'. Je kunt via deze weg ook reeds geregistreerde presentie wijzigen indien nodig. Alle presentie registratie wordt overigens in de meeste gevallen doorgestuurd naar een gekoppeld bronpakket/ leerlingvolgsysteem, indien hier ook gebruik van wordt gemaakt .

Om presentie te mogen registreren heeft een gebruiker de permissie 'Presentie - Registratie' nodig. Wanneer een gebruiker ook de permissie 'Mag alle presentie registreren' heeft, kan hij ook de presentieregistratie doen voor lessen die hij niet zelf geeft. Deze laatste optie is niet beschikbaar in al onze omgevingen, dit is afhankelijk van het roosterpakket wat gekoppeld is.