Examenplan - autorisaties

Welke autorisaties dien je in te stellen met betrekking tot het examenplan?

Om de module 'het examenplan' te kunnen gebruiken dien je een aantal autorisaties in te stellen die ervoor zorgen dat bepaalde handelingen verricht kunnen worden door gebruikers aan wie je de autorisatie toekent. 

  • Log in als administrator
  • Ga naar pakketbeheer > instellingen > authoriaties
  • Klik op het bewerkicoontje. De autorisaties die je kunt toekennen wordt nu geopend. 
  1. Wie mag exameneenheden waarderen? Deze autorisatie kun je toekennen aan de rol examenbureau medewerker,cijferadministratie en/of docent. De autorisatie geeft gebruikers met deze rol het recht om waarderingen in te voeren voor exameneenheden van deelnemers die deel uit maken van het team waaraan de gebruiker gekoppeld is. 
  2. Wie mag een examenplan vaststellen en feedback geven? Deze autorisatie kun je toekennen door op de knop beheer te klikken. Vanuit het scherm dat opent kun je vervolgens gebruikers of rollen selecteren. Met deze autorisatie kunnen gebruikers op de opleidingskaart klikken op de knop 'vaststellen' bij het tabje examenplan. Nadat het examenplan is vastgesteld kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in de templates. 
  3. Diplomeren. Deze autorisatie geeft gebruikers het recht om studenten die op basis van het examenplan de status diplomeerbaar hebben te diplomeren. Zij krijgen dan een knop diplomeren in beeld bij examenplan > examenplannen. Dit recht kan alleen aan specifieke gebruikers worden toegekend, niet aan rollen. 
  4. Resultaten vaststellen: Deze autorisatie geeft gebruikers het recht om resultaten van studenten tussentijds vast te stellen. Nadat het cijfer is vastgesteld kan het cijfer niet meer worden gewijzigd. Dit recht kan alleen aan specifieke gebruikers worden toegekend, niet aan rollen. 
  5. Vastleggen afwezigheid: Deze autorisatie geeft gebruikers het recht om bij de invoering van resultaten te kiezen voor de optie afwezigheid. Hierdoor wordt geborgd dat de student het examen niet gemaakt heeft, maar afwezig was tijdens het examen.