Examenplan - Gebruikersrechten instellen

Welke gebruikersrechten dien je in te stellen met betrekking tot het examenplan?

Om binnen Trajectplanner gebruik te kunnen maken van de module het examenplan dien je een aantal gebruikersrechten toe te kennen aan bepaalde gebruikers of bepaalde rollen. In dit artikel omschrijven we welke gebruikersrechten van toepassing zijn op het examenplan en hoe je deze rechten bij gebruikers kunt neerleggen. 

 • Log in als administrator
 • Ga naar pakketbeheer > instellingen > gebruikersrechten
 • Klik op het bewerkicoontje om de gebruikersrechten te openen
 • Er zijn een aantal gebruikersrechten van toepassing op het examenplan. Deze worden verderop in dit artikel beschreven. Om een gebruiker of een rol rechten te verlenen klik je op de regel van een gebruikersrecht. 
 • Vervolgens kies je ervoor om een specifieke gebruiker dit recht te geven of een rol. Indien je kiest voor het toekennen van het recht aan een rol dan krijgen alle gebruikers met die rol het gebruikersrecht. 
 1. Wie mag een gewaardeerd examenplan aanpassen? Klik op de regel om gebruikers of rollen het recht te geven om een examenplan waar reeds waarderingen voor zijn ingevoerd te mogen aanpassen. Let op: aanpassingen in het examenplan kunnen van invloed zijn op reeds ingevoerde cijfers. Denk hierbij aan het aanpassen van de weging van het centraal examen Nederlands, dit kan van invloed zijn op het eindcijfer Nederlands.   
 2. Wie mag het aantal pogingen van een exameneenheid overrulen? Klik op de regel om gebruikers of rollen het recht te geven om alsnog een waardering voor een exameneenheid te kunnen invoeren ondanks dat het maximaal aantal pogingen om het examen te maken al is bereikt. Je kunt hierbij denken aan een student die vanwege persoonlijke omstandigheden van de examencommissie een extra kans voor een examen heeft gekregen. 
 3. Wie mag een diplomering binnen het examenplan ongedaan maken? Klik op de regel om gebruikers of rollen het recht te geven om een diplomering binnen het examenplan ongedaan te mogen maken. Dit betekent dat het vastgestelde examenplan van de student heropend wordt waardoor er aanpassingen gedaan kunnen worden. 
 4. Wie mag een keuzeproces vaststellen? Klik op de regel om gebruikers of rollen het recht te geven om een keuzeproces vast te stellen. Dit betekent dat je de keuzes die studenten hebben gemaakt met betrekking tot de keuzedelen kunt goedkeuren of afkeuren in het menu examenplan > keuzeproces vaststellen. 
 5. Wie mag het examenplan vaststellen? Klik op de regel om gebruikers of rollen het recht te geven om een examenplan vast te stellen. Dit betekent dat diegene het examenplan dat gebouwd is mag bevriezen. Op dat moment kunnen er geen wijzigingen meer gedaan worden in de templates. 
 6. Wie mogen exameneenheden verwijderen? Klik op de regel om gebruikers of rollen het recht te geven om exameneenheden te verwijderen. Dit betekent dat de exameneenheid en alle waarderingen die hierop zijn ingevoerd worden verwijderd uit het systeem.