Examenplan - Exameneenheid inrichten

Wanneer je een examenplan aan het bouwen bent dan bestaat dit examenplan uit rubrieken en exameneenheden. Zie hieronder een voorbeeld van de inrichting van Nederlands 3F niveau 4. Deze is opgebouwd uit een hoofdrubriek, onderliggende rubrieken en exameneenheden. Rubrieken kun je herkennen aan het blauwe mapje voor de naam van de rubriek, exameneenheden kun je herkennen aan het witte papiertje voor de exameneenheden. 

Dit artikel geeft uitleg over hoe je een exameneenheid dient in te richten. 

 • Ga naar pakketbeheer > instellingen > templates voor generieke examenonderdelen of templates voor beroepsspecifieke examenonderdelen. 
 • Binnen het template dat je aan het bouwen bent kun je een nieuwe rubriek aanmaken. Om dit te doen klik je op de knop 'nieuwe rubriek'. 
 • Indien de rubriek al is ingericht kun je hier een exameneenheid onder hangen. Dit doe je door de rubriek aan te vinken en te klikken op nieuwe exameneenheid
 • De volgende pop-up wordt dan geopend. 
 • Een omschrijving van de velden wordt hieronder weergegeven:
  • Code: Vul hier de code van het examen in. Zorg ervoor dat je consequent gebruikt maakt van deze codes waardoor er geen vervuiling optreedt. Een voorbeeld is: NED_3F_LL_Niv3. Deze codes worden ook getoond in het examenplan van de student. 
  • Alternatieve code: hier kun je dezelfde code invoeren als de bovenstaande code. Dit is overigens niet verplicht. 
  • Naam: Gebruik ook hier een consequente naam zodat er geen vervuiling optreedt. Je hebt de mogelijkheid om bij examenplan > exameneenheden te zoeken op naam. Dus zorg ervoor dat je het examen makkelijk terug kunt vinden in het pakket. Een voorbeeld is 'Nederlands 3F Lezen en luisteren'.
  • Verplicht: Verplicht betekent dat de student inspanningsverplichting heeft. 
  • Op resultatenlijst: wanneer dit veld is aangevinkt wordt het resultaat van de exameneenheid op de resultatenlijst getoond. Deze resultatenlijst is af te drukken per student nadat de student gediplomeerd is. 
  • Afronden op hele getallen: wanneer dit veld is aangevinkt wordt het cijfer op de exameneenheid op helen afgerond. Dit is in de praktijk meestal niet het geval op niveau van exameneenheid. 
  • Soort niveau: Afhankelijk van welk examenvak je aan het inrichten bent kies je een niveau. Je kunt kiezen uit Europees Referentiekader en referentieniveau. Bij Nederlands kies je voor Europees Referentiekader, bij Engels kies je bijvoorbeeld voor referentieniveau. 
  • Standaard: Afhankelijk van het soort niveau dat je bij het vorige veld hebt geselecteerd kies je bij 'standaard' het niveau. Dit kan bij Europees referentiekader bijvoorbeeld 3F zijn en bij referentieniveau bijvoorbeeld A1. 
  • Afronding: bij afronding stel je in of het examen gewaardeerd moet worden met cijfers of met exameneenheden. Indien je wilt afronden met exameneenheden dan dien je deze in te richten bij pakketbeheer > instellingen > waarderingsopties voor examenplan. 
  • Telling: indien er meerdere kansen zijn per examen zijn dan kun je aangeven of de laatste waardering moet tellen of de hoogste waardering. 
  • Bodemcijfer: Hier vul je in wat de student minstens moet scoren om het examen te behalen. Dit hoeft in de praktijk niet altijd een voldoende te zijn. 
  • Weging: Hier vul je in hoe vaak een exameneenheid meetelt ten opzichte van andere exameneenheden onder een rubriek. Indien de weging voor alle exameneenheden hetzelfde is dan vul je bij alle exameneenheden 1 in. 
  • Aantal pogingen: Hier vul je in hoeveel kansen een student heeft om de exameneenheid te behalen.
  • Geldigheid in dagen: Hier kun je instellen na hoeveel dagen een cijfer komt te vervallen. Indien dit aantal dagen is vertreken is het cijfer voor de exameneenheid niet meer geldig en dient de student dit examen dus opnieuw te halen. 
  • Setting: Hier kun je instellen wat de setting van het examen is. Deze settings kun je aanmaken bij pakketbeheer > instellingen > examen settings. Je kunt hierbij denken aan digitaal, bpv of extern. 
  • Examenperiode: Hier kun je instellen in welke periode de exameneenheid wordt afgenomen. Deze examenperiodes kun je inrichten bij pakketbeheer > instellingen > examenperiode. 
  • Memo: Hier kun je een toelichting over de exameneenheid plaatsen.