Content - Koppelen aan roosteritem op dashboard

Binnen OnderwijsOnline maken veel onderwijsinstellingen gebruik van de optie om aankomende rooster-items te tonen op het dashboard. Wanneer een student op een roostermoment klikt, opent zich een pop-up met aanvullende informatie. Vanuit deze pop-up is het mogelijk om door te klikken op het lesmateriaal wat hier bij hoort. 

Hoe zorg ik ervoor dat de student door kan klikken op bijbehorend lesmateriaal?

Dit doe je door het lesmateriaal via Beheer > Content te koppelen aan het vak waar ook het roostervak aan gekoppeld is. 

  • Ga naar Beheer > Content
  • Zoek het lesmateriaal wat je zichtbaar wil maken binnen een roosteritem 
  • Koppel via het tabblad 'vakken' het vak wat ook op het lesrooster staat

Let op: het lesmateriaal wordt met deze koppeling beschikbaar voor alle gebruikers die gekoppeld zijn aan dit vak.