Koppelen Content/ Publicatie/ Informatie/ Enquêtes

Vraag

Hoe koppel ik op zo efficiënt mogelijke wijze content, publicaties, informatie of enquête aan de juiste gebruikers binnen de omgeving?


Uitleg:

Wanneer de vormgeving en inrichting van je content, publicatie of informatiebericht helemaal is afgerond, is de volgende stap het koppelen van de content aan de juiste doelgroepen. De aanbevolen volgorde is:

 1. koppelen aan de juiste gebruikers(groepen)
 2. (eventueel) extra verfijning aanbrengen middels permissiegroepen
 3. Controleren
 4. publiceren

Koppelen aan de juiste gebruikers(groepen)

Koppelen van content doe je met behulp van de tabbladen bovenaan de overzichtspagina van de bewuste module. Met deze koppelingen bepaal je voor wie deze lesstof zichtbaar moet zijn. Dit zorgt ervoor dat de omgeving persoonlijk en overzichtelijk blijft voor de gebruikers. Ze zien alleen die lesstof die voor hen van belang is. Het koppelen van de content middels de tabbladen gebeurt van ‘breed’ naar ‘smal’. Het is niet nodig om in ieder tabblad koppelingen aan te brengen. De koppelingen vullen elkaar aan en sluiten elkaar niet uit. Je kan het best zo min mogelijk koppelingen maken, om te voorkomen dat gebruikers teveel content zien.

Studierichtingen: 

Het item wordt zichtbaar voor alle studenten die gekoppeld zijn aan deze studierichting. Studierichtingen zijn overkoepelend voor een verzameling opleidingen.

Opleidingen:

Het item wordt zichtbaar voor alle studenten die gekoppeld zijn aan deze opleiding, dus inclusief alle bijbehorende klassen/ groeperingen.

Vakken:

Het item wordt zichtbaar voor alle docenten en studenten die gekoppeld zijn aan dit vak. Dat wil zeggen; alle studenten die dit vak volgen en alle docenten die het vak geven.

Groeperingen:

Het item wordt zichtbaar voor alle docenten en studenten die gekoppeld zijn aan dit vak. Het kan hierbij gaan om klassen en om docententeams. In beide gevallen worden gekoppelde docenten ook meegenomen.

Gebruikers:

Het item wordt zichtbaar voor alle losse gebruikers die in dit tabblad worden gekoppeld.

Mede-ontwikkelaars  (alleen beschikbaar voor content):

Wanneer er een mede-ontwikkelaar wordt toegevoegd (bijvoorbeeld een docent die hetzelfde vak/module geeft), kan hij deze content ook bewerken via beheer > content. Bedenk dus goed wie je hier wel of niet aan toevoegt!


Het is mogelijk om een stuk content voor iedereen in de omgeving te publiceren.  Let op: met deze knop wordt werkelijk iedereen in de OnderwijsOnline omgeving bedoeld. Wij raden aan deze knop zo min mogelijk te gebruiken! 


Voorbeeld

Stel je wilt als docent een publicatie plaatsen voor alle studenten uit groep CMR-16a5, die de opleiding Communicatie volgen en waar hij het vak 'Gesprekstechnieken' aan geeft. In dit geval koppelt de docent de publicatie aan de groep CMR-16a5 mét een extra permissiefilter 'student' (zie onderstaand).

Wanneer hij de publicatie zou koppelen aan de opleiding Communicatie, wordt de publicatie zichtbaar voor alle studenten die deze opleiding volgen. Wanneer hij de publicatie zou koppelen aan het vak Gesprekstechnieken, wordt de publicatie zichtbaar voor alle studenten én docenten die dit vak volgen of geven. Dus ook de studenten die in andere groepen zitten.

Het is dus niet nodig om de publicatie te koppelen aan én de opleiding én het vak én de groep. Eén doeltreffende koppeling is voldoende.


Verfijning middels permissiegroepen

Stel je hebt content gemaakt voor het vak Engels en je koppelt deze content aan het vak ‘Engels’, maar je wil dat dit enkel zichtbaar is voor de studenten die deze module volgen, dan kun je een verfijning aanbrengen middels de permissiegroepen.  Het is niet verplicht hier iets in te voeren. Wanneer je dit veld leeg laat, krijgt iedereen binnen de gekoppelde onderdelen de content te zien.

Let op: wanneer je enkel een permissiegroep invult, bijvoorbeeld ‘student’ en verder geen koppelingen maakt in de omgeving, wordt de content zichtbaar voor alle studenten in de omgeving. 

Controleren

Een handige knop om te controleren of je inderdaad gebruik hebt gemaakt van de juiste koppelingen is de knop 'gebruikers'. Deze staat rechts in beeld bij de content die je aan het bewerken bent. 

Wanneer je hier op klinkt, verschijnt er een lijst met alle gebruikers die jouw content te zien krijgen via hun menu E-learning.

Publiceren

Wanneer de koppeling gereed is, volgt de laatste stap: het daadwerkelijk publiceren van de content. Zolang je dit niet hebt gedaan, blijft je lesmateriaal als 'concept' verborgen voor de gekoppelde gebruikers. Het publiceren zelf is eenvoudig. Je zet de schuif publiceren aan! De tekst veranderd vervolgens naar 'gepubliceerd'.


Mocht het te koppelen item, ondanks zorgvuldig doorlopen stappen, niet zichbaar zijn voor de gebruikers naar wens, doorloop dan onderstaande controle stappen: 
 1. Controleer of de content/publicatie/ enquête is gepubliceerd

  Mogelijk staat er onder status ‘concept’. Het aangemaakte onderdeel is voor niemand zichtbaar. Controleer tevens de publicatiedatum.
 2. Controleer of de content/publicatie/informatie is gekoppeld aan de juiste ontvangers

  Dit kan door koppelingen te maken via de tabbladen boven het aangemaakte item. De opties zijn: studierichting, opleiding, vakken, groeperingen, gebruikers.

  In een aantal modules is het mogelijk om na het koppelen te controleren welke gebruikers er gekoppeld zijn met deze actie. Goed om te onthouden: wanneer er gebruik wordt gemaakt van een groeps- of vakkoppeling betreft dit óók de de docenten die hieraan verbonden zijn.
 3. Controleer of de koppelingen in de betreffende onderdelen kloppen. Loop na:

  Zijn de juiste gebruikers gekoppeld aan de juiste groepering (ook docenten)?

  Is de juiste groep gekoppeld aan de juiste opleiding?

  Zijn de gebruikers gekoppeld aan de juiste opleiding?

  Zijn gebruikers gekoppeld aan de juiste vakken/modules (ook docenten)?

  Zijn de gebruikers in de juiste permissiegroep ingedeeld (student/docent)?


Let op: wanneer er tevens gebruik wordt gemaakt van Trajectplanner of een ander gekoppeld leerlingvolgsysteem, doe de aanpassingen in koppelingen tussen gebruikers/opleidingen/groepen/docenten/vakken dan in dat pakket.