Beheer - Modules niet beschikbaar

Vraag

Het komt voor dat bepaalde groepen gebruikers specifieke handelingen niet kunnen uitvoeren in de omgeving. Ook is het mogelijk dat gebruikers een 403 melding krijgen. Hoe kan ik dit als beheerder oplossen?


Uitleg

Wanneer er zich problemen voordoen met de zichtbaarheid van modules binnen OnderwijsOnline of de mogelijkheid om acties uit te voeren, is dit vaak terug te leiden naar de permissies van de desbetreffende groepen. Permissiegroepen zijn groepen gebruikers die bepaalde rechten en 'permissies' hebben in de omgeving. Deze permissies bepalen welke acties zij wel of niet kunnen uitvoeren.

Wanneer het gaat om onderdelen die uit staan voor bepaalde groeperingen, zijn deze meestal terug te vinden in de instellingen voor het dashboard en het menu.

Ga naar Beheer > Permissiegroepen - selecteer de juiste permissiegroep & loop de permissies uit het 'Dashboard' en 'Menu' na.

Indien het probleem zich voordoet bij het niet kunnen uitvoeren van bepaalde handelingen, bijvoorbeeld het kunnen invoeren van waarderingen, is dit vaak terug te leiden naar de permissies die hiermee samenhangen. Zoek dan het specifieke onderdeel terug (in dit geval waarderingen) en kijk of hier de juiste instellingen zijn gedaan.