Enquête - Publiceren en koppelen

Vraag

Mijn enquête is helemaal gereed en ik heb de voorbeeldweergave doorgelezen, hoe zorg ik dat hij nu bij de juiste personen terecht komt?


Uitleg:

Wanneer de vormgeving en inrichting van je enquête helemaal is afgerond, is de volgende stap het koppelen van de content aan de juiste doelgroepen. De aanbevolen volgorde is:

  1. koppelen aan de juiste gebruikers(groepen)
  2. (eventueel) extra verfijning aanbrengen middels permissiegroepen
  3. Controleren
  4. publiceren

Koppelen aan de juiste gebruikers(groepen)

Koppelen van content doe je met behulp van de tabbladen bovenaan de overzichtspagina van de bewuste module. Met deze koppelingen bepaal je voor wie deze lesstof zichtbaar moet zijn. Dit zorgt ervoor dat de omgeving persoonlijk en overzichtelijk blijft voor de gebruikers. Ze zien alleen die lesstof die voor hen van belang is. Het koppelen van de content middels de tabbladen gebeurt van ‘breed’ naar ‘smal’. Het is niet nodig om in ieder tabblad koppelingen aan te brengen. De koppelingen vullen elkaar aan en sluiten elkaar niet uit. Je kan het best zo min mogelijk koppelingen maken, om te voorkomen dat gebruikers teveel content zien.

Studierichtingen: 

Het item wordt zichtbaar voor alle studenten die gekoppeld zijn aan deze studierichting. Studierichtingen zijn overkoepelend voor een verzameling opleidingen. Wanneer je hier een studierichting selecteert, betekent dit dat de enquête zichtbaar wordt voor alle gebruikers uit onderliggende opleidingen. 

Opleidingen:

Het item wordt zichtbaar voor alle studenten die gekoppeld zijn aan deze opleiding, dus inclusief alle bijbehorende klassen/ groeperingen.

Vakken:

Het item wordt zichtbaar voor alle docenten en studenten die gekoppeld zijn aan dit vak. Dat wil zeggen; alle studenten die dit vak volgen en alle docenten die het vak geven.

Groeperingen:

Het item wordt zichtbaar voor alle docenten en studenten die gekoppeld zijn aan dit vak. Het kan hierbij gaan om klassen en om docententeams. In beide gevallen worden gekoppelde docenten ook meegenomen.

Gebruikers:

Het item wordt zichtbaar voor alle losse gebruikers die in dit tabblad worden gekoppeld.

Mede-ontwikkelaars  (alleen beschikbaar voor content):

Wanneer er een mede-ontwikkelaar wordt toegevoegd (bijvoorbeeld een docent die hetzelfde vak/module geeft), kan hij deze content ook bewerken via beheer > content. Bedenk dus goed wie je hier wel of niet aan toevoegt!


Voorbeeld

Stel je wilt als docent een enquête plaatsen voor alle studenten uit groep CMR-16a5, die de opleiding Communicatie volgen en waar hij het vak 'Gesprekstechnieken' aan geeft. In dit geval koppelt de docent de enquête aan de groep CMR-16a5 mét een extra permissiefilter 'student' (zie onderstaand).

Wanneer hij de publicatie zou koppelen aan de opleiding Communicatie, wordt de publicatie zichtbaar voor alle studenten die deze opleiding volgen. Wanneer hij de publicatie zou koppelen aan het vak Gesprekstechnieken, wordt de publicatie zichtbaar voor alle studenten én docenten die dit vak volgen of geven. Dus ook de studenten die in andere groepen zitten.

Het is dus niet nodig om de publicatie te koppelen aan én de opleiding én het vak én de groep. Eén doeltreffende koppeling is voldoende.


Verfijning middels permissiegroepen

Stel je hebt content gemaakt voor het vak Engels en je koppelt deze content aan het vak ‘Engels’, maar je wil dat dit enkel zichtbaar is voor de studenten die deze module volgen, dan kun je een verfijning aanbrengen middels de permissiegroepen.  Het is niet verplicht hier iets in te voeren. Wanneer je dit veld leeg laat, krijgt iedereen binnen de gekoppelde onderdelen de content te zien.

Let op: wanneer je enkel een permissiegroep invult, bijvoorbeeld ‘student’ en verder geen koppelingen maakt in de omgeving, wordt de content zichtbaar voor alle studenten in de omgeving. 

Controleren

Een handige functie om te controleren of je inderdaad gebruik hebt gemaakt van de juiste koppelingen is de knop 'gebruikers', is de weergave van het aantal geselecteerde respondenten. Deze geeft je een indicatie of je de juiste gebruikers hebt gekoppeld. Wanneer hier een te hoog aantal staat, is al snel duidelijk dat je gebruik hebt gemaakt van een te brede koppeling. 

Publiceren

Binnen de enquête module hoef je zelf geen actie uit te voeren om deze te publiceren. Dit verloopt automatisch aan de hand van de publicatiedatum en het tijdstip wat je hebt ingevoerd.