Enquête - Nieuw aanmaken

Vraag

Als onderwijsinstelling of docent wil ik graag een enquête afnemen onder studenten, welke stappen moet ik doorlopen om dit te doen?

Uitleg

We knippen het werken met enquêtes op in een aantal losse hulpartikelen. In dit artikel vind je een beschrijving van de basis; het aanmaken van de enquête en invullen van de basisinformatie. De informatie over het publiceren en koppelen vind je in dit artikel. Een uitgebreidere uitleg over de verschillende vraagtypen lees je hier

Om een enquête aan te maken heb je de permissie 'Beheer Enquêtes' nodig en doorloop je onderstaande - vrij eenvoudige - stappen:

  1. Open Beheer > Enquêtes en kies '+ Nieuw'.
  2. Vul de onderstaande velden in. De inleidende tekst krijgen de respondenten te zien voorafgaand aan de enquête en de afsluitende tekst na afloop. 
  3. Wanneer je kiest voor het tonen van de vragen in willekeurige volgorde, worden alle vragen op willekeurige volgorde getoond.
  4. Wanneer je aangeeft gebruik te willen maken van anonieme resultaten, zijn de ingevulde antwoorden niet te herleiden naar specifieke respondenten.
  5. Het is mogelijk om de respondenten inzage te geven in de resultaten. Deze resultaten zijn direct zichtbaar nadat zij zelf de enquête hebben ingevuld. Geef aan hoe lang de resultaten zichtbaar mogen blijven. 
  6. Wanneer je met je enquête een gehele gebruikersgroep in één keer wilt bereiken, kun je bovenaan de pagina een permissiegroep selecteren. Wanneer je hier kiest voor bijvoorbeeld 'studenten', betekent dit álle studenten in de omgeving. Je hoeft niet verplicht een permissiegroep in te vullen, je kunt later ook gerichter gebruikers koppelen. 
  7. Met de knop 'Nieuw' kun je vragen toevoegen aan de enquête.
  8.  In het invulveld 'Vraag titel' voer je de vraag in die je wilt stellen aan de respondenten
  9. Selecteer vervolgens een vraag type, je kunt kiezen uit de volgende vraag typen: 

Voor een verdere uiteenzetting van de verschillende vraagtypen, zie dit artikel.