Enquête - Verschillende vraagtypen

Vraag

Bij het maken van een enquête heb ik de keuze uit 6 verschillende vraagtypen, wat houdt ieder type in en voor wat voor soort vragen kan ik ze het best inzetten?


Uitleg

Iedere vraag die je aanmaakt in de enquête geef je een titel en maakt een keuze; is deze vraag verplicht of niet? Daarnaast zijn er een zestal verschillende vraagtypen, waarvan een aantal voor zich spreken, maar een aantal wellicht meer toelichting kunnen gebruiken. 

 • Open vragen

  Vragen waarbij de respondenten vrij zijn om in het tekstveld hun antwoord in te vullen. 
  Open vragen worden vaak enkel ingezet bij enquêtes die worden verspreid onder een klein aantal respondenten. Het is namelijk lastig om alle ontvangen antwoorden goed in kaart te brengen en analyseren. Soms is het niet mogelijk om alle antwoordalternatieven weer te geven, in dat geval kan een keus voor een open vraag ook een juiste zijn. Ook kan een open vraag goed ingezet worden als afsluitende vraag binnen een enquête, waarbij wordt gevraagd naar aanvullende input die nog niet eerder in de enquête naar voren is gekomen. 
 • Waarderingsvragen

  Bij een waarderingsvraag wordt de respondenten gevraagd om een waardering in cijfers te geven, waarin ze de keuze hebben uit een vaste schaal van het cijfer 1-10. 
  Een tien-puntschaal is voor iedereen herkenbaar en wordt al snel gelinkt aan te behalen cijfers op school. Uit de verschillende beoordelingen van de respondenten rolt een gemiddelde waardering voor bijvoorbeeld de gevolgde lessen in de afgelopen periode. Je geeft respondenten met een tien-puntschaal veel ruimte om nuances aan te brengen. 
 • Meerkeuze vragen

  Hier geef je de respondenten de keuze uit diverse antwoorden, die je zelf vooraf bepaald. Je bent vrij in het aantal keuzes dat je opgeeft. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven dat de respondent meerdere antwoorden mag geven. Ook kun je, indien gewenst, de keuzes in willekeurige volgorde laten weergeven. 
  Probeer bij de inzet van de meerkeuze vragen een eenvoudige gesloten vraag te stellen, waarbij niet te veel verschillende antwoordkeuzen bij horen. Wanneer je expliciete informatie wilt halen uit je enquête, is het handig om te starten met een algemenere gesloten vraag en deze steeds verder te specificeren met vervolg keuze vragen. Ook is het raadzaam om bij de inzet van meerdere meerkeuze vragen dezelfde keuzemogelijkheden te gebruiken. 
 • Volgorde

  Binnen de volgorde vraag, geef je zelf een aantal opties weer, die de respondenten op volgorde van hoog naar laag kunnen zetten. Je bent vrij in het aanmaken van het aantal keuzes. Ook hier is het mogelijk de verschillende keuzes in willekeurige volgorde te tonen. 
  Volgorde vragen zijn uitermate geschikt wanneer je de voorkeuren van respondenten in kaart wil brengen. Of het nou gaat om hun voorkeur voor te behandelen onderwerpen in de klas, de bestemming voor een excursie of hun favoriete ijs smaak. 
 • Matrix

  Dit is een gesloten vraag, waarbij de respondenten wordt gevraagd om één of meer onderdelen te beoordelen aan de hand van steeds dezelfde reeks kolomkeuzen. Bij 'keuzes' geef je de beoordelingscategorieën aan en onder 'labels' vallen de te beoordelen onderwerpen. 

  De matrix is goed in te zetten voor diverse vragen. Het mooie aan de matrix is dat deze de ruimte biedt voor het gebruik van diverse schalen, je bent vrij in het bepalen en aanmaken van deze schalen. Ook kun je binnen één overzicht direct veel onderwerpen afhandelen. 
 • Formulier

  Binnen het vraagtype 'formulier' is het mogelijk om binnen één hoofdvraag diverse deelvragen te stellen. 

  Dankzij het formulier kun je binnen open vragen toch meer richting geven aan diverse onderdelen binnen een algemenere vraag. Zo voorkom je dat je respondenten teveel ruimte geeft en de antwoorden die worden gegeven beter te analyseren zijn.