Wat betekenen de velden bij het aanmaken van een nieuwe opleiding?

Wanneer je een nieuwe opleiding wilt aanmaken in Trajectplanner dan dien je meerdere velden in te vullen. Bij deze een toelichting van de velden die je kunt invullen. 

 • Onderwijsvorm: in Trajectplanner ondersteunen we verscheidene onderwijsvormen, bij deze instelling kies je welke onderwijsvorm van toepassing is voor de opleiding die je aanmaakt. 
  - MBO
  - HBO
  - VO
  - CVS
  - Educatie
  - Cursus
  - PBO
 • Onderwijstype: dit verwijst naar de variant van de opleiding die gedaan wordt, bij deze instelling kies je de variant waarin de opleiding wordt aangeboden. 
  - Regulier
  - Examendeelnemer
  - Incompany
  - Niet bekostigd
  - Verkort
  - Doorstroom
  - Turbo
  - Langzaam
 • Opleidingsnaam: hier kun je de naam van de opleiding invullen. Deze naam wordt onder andere getoond op de opleidingskaart, in de lijst bij school > opleidingen en op de deelnemerkaart bij schoolgegevens. 
 • CommerciĆ«le naam: hier kun je een alternatieve naam voor de opleiding invoeren. Deze naam wordt getoond in de lijst bij school > opleidingen. 
 • Uitvoeringsvorm: hier selecteer je de vorm waarin een opleiding wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij denken aan BOL of BBL. Indien je zelf uitvoeringsvormen wilt toevoegen dan kun je dit doen bij pakketbeheer > instellingen > uitvoeringsvormen. Na het instellen zijn deze uitvoeringsvoeren te selecteren bij het aanmaken van een nieuwe opleiding. De gekozen uitvoeringsvorm wordt getoond bij de opleidingsinformatie op de opleidingskaart en in het overzicht van school > opleidingen. 
 • Cohort: Cohort is een groep examenkandidaten die op basis van hetzelfde kwalificatiedossier staat ingeschreven en hetzelfde examenplan volgt. De cohorten richt je in bij pakketbeheer > instellingen > cohorten. Na deze inrichting kun je het gewenste cohort selecteren bij het aanmaken van een nieuwe opleiding. 
 • Crebo nr: hier vul je het opleidingsnummer in. 
 • Geplande opleidingsduur: hier vul je in hoe lang de opleiding normaal gesproken duurt. 
 • Opleidingsniveau: hier vul je in wat het niveau van de opleiding is. Denk hierbij aan niveau 3 of 4. 
 • SBU: hier vul je het aantal studiebelastinguren in. 
 • Structuur: HKS is de nieuwste onderwijsstructuur. Wanneer je deze variant kiest kun je het examenplan en de keuzedelen op de juiste manier aanmaken in Trajectplanner. 
 • Student mag in een keuzeproces buiten inrichting om keuzedelen kiezen: deze instelling verwijst naar een instelling in onderwijs online om vrij keuzedelen te kiezen. Deze instelling heeft geen werking in Trajectplanner. 
 • Studierichting: met studierichting kun je een extra kenmerk van de opleiding aanduiden. Je kunt hierbij denken aan de afdeling van de school, mens en maatschappij bijvoorbeeld. 
 • Examencommissie: dit is een vrij veld dat je kunt vullen met de naam of namen van de examencommissie. De waarde van het veld wordt getoond bij de opleidingsinformatie wanneer je een opleiding opent. 
 • Namens CvB: dit is een vrij veld dat je kunt vullen met de naam of namen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het college van bestuur. 
 • School: indien er meerdere scholen actief zijn in de omgeving van Trajectplanner dan wordt hier de school getoond waarin je de opleiding aanmaakt. 
 • Extra aanduiding: dit is een vrij veld die je kunt gebruiken om een extra kenmerk toe te voegen om onderscheid te maken in de opleidingen. De waarde in dit veld wordt getoond bij school > opleidingen. 
 • Status: dit veld verwijst naar de manier waarop de opleiding in Trajectplanner terecht gekomen is. Dit kan handmatig zijn maar ook middels een conversie. 
 • Startprofiel uitschakelen: indien deze instelling aan staat dan ziet de student alle vakken in Trajectplanner, indien deze instelling uitstaat dan ziet de student zijn startprofiel. 
 • Startprofiel vrijstelling per: een compleet lesblok of een enkel beoordelingsaspect. 
 • Beschikbaar maken voor extern aanmeldformulier: wanneer je deze checkbox aanvinkt dan wordt de opleiding getoond op het online aanmeldformulier dat gekoppeld is aan Trajectplanner. De prospect heeft dan de mogelijkheid om zich aan te melden voor deze opleiding. 
 • Beschikbaar voor doorstroom: wanneer je deze instelling aanvinkt dan in de opleiding te selecteren op een propectkaart in de intakemodule bij schoolgegevens > nieuw. 
 • Capaciteit: hier kun je instellen hoeveel studenten er op de opleiding ingeschreven kunnen worden. Indien je dit veld leeg laat dan is het aantal studenten dat je kunt toevoegen oneindig. 
 • Vrijstelling laten geven door: hier selecteer je de rol die bevoegd is om vrijstellingen te geven binnen deze opleiding. 
 • Incl. werkprocessen: indien je deze instelling aanvinkt dan wordt het werkproces-matrix gebruikt voor het onderverdelen van competenties. 
 • Studiepunten: wil je de studiepunten vergeven per beoordelingsaspect of per beoordeling.