Overige instellingen

In Trajectplanner heb je de mogelijkheid om als administrator of schoolbeheerder binnen pakketbeheer > instellingen > overige instellingen wijzigingen aan te brengen. Wat doet welke instelling? 

In dit artikel lopen we de instellingen langs en geven we aan wat de instelling betekent. 

 • Standaard land: Het land dat hier wordt ingevuld wordt nergens in de standaard van het pakket getoond. Deze instelling verwijst naar maatwerk van één van onze klanten. 
 • Rechten contentbeheerder: vak/team
  Deze instelling heeft invloed op het scherm van de contentbeheerder bij school > opleidingen. Wanneer de instelling op team staat worden de opleidingen getoond op basis van het team waarin de contentbeheerder zit. Wanneer de instelling op vak staat worden alleen de opleidingen getoond met vakken waaraan de contentbeheerder is gekoppeld 
 • Extra gegevens incl. inhoud verwijderen: Wanneer je extra velden hebt ingericht bij pakketbeheer > extra velden en deze velden gebruikt kun je ervoor zorgen dat de gegevens wel of niet verwijderd kunnen worden door de beheerder. 
 • Mentor mag eigen groepen/deelnemers muteren: 
  Wanneer dit vinkje aanstaat dan kunnen mentoren de N.A.W. gegevens en de login & functies op de deelnemerkaart van de leerlingen uit hun groep aanpassen. Wanneer het vinkje uit staat dan kunnen mentoren de gegevens alleen inzien en dus niet muteren. 
 • Logo per: school/opleiding
  Dit is een oude instelling. Deze instelling wordt niet meer ondersteund door Trajectplanner en heeft dus geen invloed binnen het pakket. 
 • Bugmelder uitschakelen: ja/nee
  Wanneer je hier kiest voor ja dan is de reddingsboei niet meer zichtbaar. Wanneer je hier nee instelt dan is het wel mogelijk om bugmeldingen te doen middels de reddingsboei. 
 • Trajectbegeleider per team: ja/nee
  Indien je hier ja instelt dan worden de studenten getoond die middels de teams aan de Trajectplanner gekoppeld zijn. Indien je hier nee instelt is het filter per team niet actief en worden alle studenten getoond.
 • Opleidingsbeheer per team: ja/nee 
  Indien je hier ja instelt dan wordt gecontroleerd of de opleidingsbeheerder van de opleiding ook gekoppeld is aan de teams van de opleiding. Indien je nee instelt wordt deze check niet uitgevoerd. 
 • CRM: school van herkomst niet tonen: ja/nee 
  Deze instelling is van toepassing op de relatietypes die je kunt instellen binnen de module CRM. Indien je ja invult wordt de school van herkomst niet weergegeven bij beschikbare relatietypes. Indien je nee invult wordt school van herkomst wel als beschikbaar relatietype weergeven. Je hebt dan zelf de keuze om dit relatietype wel of niet te activeren voor een specifieke relatie.
 • Doorsturen van berichten: ja/nee
  Dit is een oude instelling. Deze instelling wordt niet meer ondersteund door Trajectplanner en heeft dus geen invloed binnen het pakket. 
 • No reply: 
  Wanneer de 'no reply knop' aanstaat dan zal alle mail vanuit Trajectplanner naar een mailbox als afzender noreply bevatten. De ontvanger kan dan niet reageren naar de verzender. 
 • Berichten opslaan in studievoortgang: ja/nee 
  Indien je hier ja instelt dan verschijnt de checkbox die je de mogelijkheid geeft om bij het opstellen van een nieuw bericht in de berichtenbox het bericht meteen op te slaan in studievoortgang. Indien je nee instelt dan wordt de checkbox om berichten op te slaan bij studievoortgang verborgen. 
 • Coach mag zelf deelnemers toewijzen: ja/nee. 
  Indien je hier ja instelt dan kunnen coaches zelf deelnemers toevoegen in het menu Informatie > mijn deelnemers door de knop 'Deelnemer toevoegen' te gebruiken. Indien je hier nee instelt dan zie je deze knop niet. 
 • Docent mag alle opleidingen zien: ja/nee
  Indien je hier ja instelt dan krijgen docenten in het menu School > Mijn opleiding de knop 'alle opleidingen'. Indien je hier nee instelt dan wordt deze knop verborgen.
 • Docent mag coach toevoegen: ja/nee
  Indien je hier ja instelt dan hebben docenten de mogelijkheid om op deelnemerkaart bij schoolgegevens zelf een coach te koppelen aan hun deelnemers. Indien je hier nee invult kunnen docenten alleen de reeds gekoppelde coaches inzien. 
 • Docent ziet informatie van hele team: 
  Indien je hier ja instelt dan ziet de docent de groepen waar hij op basis van zijn team aan gekoppeld is. 
 • Docent mag eigen groepen samenstellen: 
  Indien je hier ja instelt krijgt de docent een groepsfilter 'zelf samengestelde groepen' bij informatie > mijn groepen wanneer je op de zoekbalk klikt. Indien je hier nee instelt dan is dit filter niet beschikbaar voor de docent. 
 • Opleidingsbeheer heeft dezelfde rechten als schoolbeheerder binnen zijn opleidingen: 
  Indien je hier ja instelt dan heb je als opleidingsbeheerder dezelfde rechten als schoolbeheerder binnen de opleidingen waar hij aan gekoppeld is. Dit wil zeggen dat de knop om de opleidingen te bewerken te gebruiken is door de opleidingsbeheerder. Indien je hier nee instelt dan kun je de knop om opleidingen te bewerken niet gebruiken als opleidingsbeheerder. 
 • Gegenereerde brieven onder deelnemerkaart opslaan: 
  Dit is een oude instelling. Deze instellingen wordt niet meer ondersteund door Trajectplanner. 
 • Toon vakcode voor de vaknaam op de deelnemerkaart: ja/nee
  Indien je hier ja instelt dan worden de vakcodes voor de vaknaam getoond op de deelnemerkaart bij resultaten. Indien je hier nee instelt dan worden de codes niet weergegeven voor de vaknamen. 
 • Bij een module aangeven in welk leerjaar de module valt: ja/nee 
  Deze instelling is van toepassing in de HO omgevingen van Trajectplanner. Indien je hier ja instelt dan kun je de module koppelen aan een leerjaar.