Waarderingen - In één keer alle studenten waarderen/ afvinken

Vraag

Als docent wil ik in één keer een opdracht voor alle studenten tegelijk afvinken. Is dit mogelijk?


Uitleg

Binnen de applicatie is het mogelijk om op twee plekken de opdrachten van studenten te waarderen en na te kijken; via het menu 'Inleverloket' en via 'Waarderingen'. Een voordeel van het invoeren van beoordelingen via 'Waarderingen' is dat je in één keer een overzicht hebt van alle studenten die een opdracht hebben ingeleverd en van hieruit kun je het bewijs bekijken en beoordelen.

In sommige gevallen gaat het om een opdracht die studenten, bijvoorbeeld, in de les hebben gedaan en die enkel te hoeven worden afgevinkt. Het is helaas niet mogelijk om in één keer de opdracht voor alle studenten af te vinken, maar via dit overzicht is het wel mogelijk deze handeling vlot voor alle studenten uit te voeren.

Let op: laat de studenten niet de bewijslast uploaden. Wanneer dit is gedaan kan de opdracht niet meer gemakkelijk worden afgevinkt. Wanneer de studenten daadwerkelijk de opdracht inleveren, zal de docent altijd via het bekijken van het bewijs de waardering in moeten voeren.