Content - Bestaand lesmateriaal hergebruiken

Het komt regelmatig voor dat het reeds ontwikkelde lesmateriaal opnieuw wordt ingezet voor een andere groep of in een volgend studiejaar. Uiteraard is dit mogelijk; het zou zonde zijn om het lesmateriaal steeds opnieuw samen te stellen!

Bestaand lesmateriaal koppelen aan nieuwe groep

De eenvoudigste manier is het koppelen van dit bestaande lesmateriaal aan de nieuwe doelgroep. De manier van koppelen is afhankelijk van de manier van koppelen zoals is gedaan bij de eerste publicatie. 

 • Bij koppeling aan opleiding of studierichting - wanneer de basiscontent reeds is gekoppeld aan een bepaalde studierichting of opleiding, waaraan nieuwe groepen ook worden gekoppeld, wordt de content automatisch ook beschikbaar voor deze groepen. Voorwaarde is dus wel dat de nieuwe groep studenten gekoppeld worden aan exact dezelfde opleiding. In veel gevallen is het zo dat er wordt gewerkt met een nieuwe opleiding bij een nieuwe groep studenten. In dat geval koppel je dus de nieuwe opleiding aan hetzelfde lesmateriaal
 • Bij koppeling aan groep - wanneer de basisinrichting is gekoppeld aan specifieke lesgroepen, spreekt het voor zich dat je de nieuwe groepen ook koppelt aan hetzelfde lesmateriaal, wanneer deze voor hen beschikbaar moet komen. Vaak komt het voor dat de inhoudt van het lesmateriaal toch iets wordt gewijzigd of dat er bepaalde les- of inleverdata zijn genoemd, die voor de nieuwe groep niet gelden. Ook zou het kunnen zijn dat het lesmateriaal voor de nieuwe groep alvast moet worden klaargezet, maar pas op een ander moment gepubliceerd moet worden. Dat is niet mogelijk met de reeds bestaande content, zonder dat dit invloed heeft op de zichtbaarheid van het materiaal voor de andere studenten. Het basismateriaal kopiëren is dan een goede optie. 

Bestaande content kopiëren

Wanneer is het wenselijk om bestaande content te kopiëren?

 • indien je in grote lijnen gebruik wil maken van hetzelfde lesmateriaal voor een andere groep, maar kleine wijzigingen wil doorvoeren
 • indien je gebruik wil maken van hetzelfde lesmateriaal voor een andere groep, maar deze pas op een later moment zichtbaar wil maken, zonder dat deze instelling invloed heeft op de bestaande groepen gebruikers

Welke stappen moet ik doorlopen?

 1. Zoek de content op die je wil gebruiken om te kopiëren. Controleer of binnen deze content de optie 'kopiëren en inzien toestaan' is ingeschakeld. Hiermee zorg je ervoor dat je ook het lesmateriaal mag kopiëren, waarvan een andere gebruiker de eigenaar is. De content waar jij zelf eigenaar van bent, mag je altijd kopiëren.

 2. In het hoofdmenu Beheer > content klik je op het pijltje aan het eind van de bewuste content en kiest voor 'Kopieer'

 3. Je krijgt in de pop-up direct de mogelijkheid om de titel van de kopie aan te passen. We raden aan om de gekopieerde content een kenmerk in de titel mee te geven, waardoor zichtbaar wordt voor welke groep gebruikers dit materiaal is bedoeld.

 4. Wanneer je dit lesmateriaal op een later moment zichtbaar wil maken voor de gebruikers, kun je ook direct de publicatiedatum aanpassen.

 5. Doe eventueel aanpassingen in de gekopieerde versie van de content

 6. Koppel de juiste opleiding/ groep/ losse gebruikers middels de tabbladen

 7. Zet de knop 'Gepubliceerd' open. Wanneer de publicatiedatum in de toekomst ligt, wordt de e-learning pas zichtbaar vanaf de datum die je hebt ingesteld. Ook de notificaties met de melding 'er is nieuwe e-learning beschikbaar' wordt pas verzonden wanneer deze datum is bereikt. 

Wil je een gedeelte van het lesmateriaal pas later publiceren? Lees dan ook eens dit artikel!