Gesprekken aanmaken op de BPV

Vraag

Hoe kan ik als gebruiker gesprekken aanmaken op de BPV?


Uitleg

Een BPV-docent kan gesprekken aanmaken in de BPV.

  1. Log in
  2. Klik in het menu op BPV > Stages/werkplekken
  3. Er verschijnt een overzicht van de stageplekken in beeld met de deelnemers die aan deze stage zijn verbonden. Klik op de stage/deelnemer waarvoor je een gesprek wilt aanmaken. 
  4. Er opent een pop-up genaamd, stagekaart. Scrol naar beneden tot dat je Gesprekken ziet staan. 
  5. Een nieuw gesprek kun je aanmaken door op het 'zonnetje' te klikken. 

  6. Er opent een pop-up genaamd, Plan gesprek. Je kunt hier invullen: wie het gesprek gaat voeren, wat voor type gesprek het is, wanneer het gesprek plaatsvindt, wat de voortgang van de stage is en of er een bericht over het gesprek verzonden wordt naar de mentor, de praktijkopleider, de BPV-docent en de deelnemer.
  7. Klik op Opslaan het gesprek te bevestigen.