Urenregistratie op de BPV

Vraag

Hoe kan ik als gebruiker de urenregistratie op de BPV bijhouden?


Uitleg

De uren die voor de bpv of stage gemaakt worden kunnen worden bijgehouden en ingezien op de stagekaart. 

  1. Log in
  2. Klik in het menu op BPV > Stages/werkplekken
  3. Er verschijnt een overzicht van de stageplekken in beeld met de deelnemers die aan deze stage zijn verbonden. Klik op de deelnemer van wie je de urenregistratie wilt inzien of bijwerken. 
  4. Er opent een pop-up genaamd, Stagekaart. Scrol naar beneden tot dat je Uren ziet staan. Het volgende overzicht verschijnt in beeld. 

  5. Het uitroepteken is kenmerk voor uren die nog moeten worden gevalideerd. Deze uren zijn ingevoerd door de student. De uren worden altijd weergeven per week en wanneer je deze uren opent verschijnt het volgende overzicht: 
  6. Om alle ingevoerde uren voor deze week in één keer te valideren, klik op de volgende knop:

  7. Wil je onderscheid maken in de ingevoerde uren, open dan de pop-up door op het agenda item te klikken. Hier krijg je de keuze om uren te valideren, af te keuren of te verwijderen. Ook kunnen de ingevoerde uren eventueel aangepast worden. Welke handeling hier uitgevoerd moet worden in welke situatie is afhankelijk van de schoolbrede afspraken binnen de onderwijsinstelling. De student ziet deze wijzigingen en de status van de ingevoerde uren terug in OnderwijsOnline.