Studievoortgang/Traject - Inzien studieresultaten

Vraag

Waar kan ik als student mijn studieresultaten vinden in de applicatie?


Uitleg

Het inzien van je cijfers of beoordelingen kan op twee verschillende plekken in de applicatie, namelijk via 'Studievoortgang' of 'Traject'. Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling waar jij les volgt deze menu's heeft hernoemd. Je kunt ze herkennen aan het icoontje wat ervoor staat in het menu:

Je ziet binnen deze twee menu's (indien relevant) zowel studiepunten, cijfers als overige beoordelingen. Wordt er gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren bij opdrachten, zijn deze hier ook terug te vinden.

Studievoortgang vs Traject

Simpel gezegd is het verschil tussen Studievoortgang en Traject dat je binnen het Traject direct een totaaloverzicht wordt getoond van alle vakken of onderwijseenheden die je volgt, inclusief alle onderliggende opdrachten en toetsen. 

Binnen het menu studievoortgang is het overzicht in eerste instantie opgebouwd uit alle vakken.

Wanneer je hierop doorklikt, kom je terecht op de onderliggende toetsen, opdrachten en bijbehorende e-learning.