Content - Gebruik categorieën

Vraag

Via Beheer > Content Categorieën kan ik categorieën aanmaken die ik kan gebruiken binnen de content module, maar wat kan ik hier vervolgens mee doen binnen de applicatie?


Uitleg

De Content Categorieën zijn naast het gebruik van (al dan niet verplichte) tags een extra manier om meta-datering toe te voegen aan de content binnen de applicatie. In dit artikel worden suggesties gegeven voor mogelijke categorieen die kunnen worden gebruikt en daarnaast wordt er uitgelegd hoe ze vervolgens te gebruiken zijn om content gemakkelijker terug te vinden. 

Ingebruikname Content Categorieën

Het toevoegen van Content Categorieën kan alleen wanneer een gebruiker de permissie 'Beheer Content categorieën' heeft. Om de omgeving netjes en overzichtelijk te houden adviseren wij om slechts enkele gebruikers binnen de onderwijsinstelling deze permissie te geven en deze categorieën te laten beheren. 

Zolang er geen categorieën zijn toegevoegd via dit beheersmenu, zal het veld om categorieën te selecteren ook niet getoond worden bij het aanmaken van nieuwe content.

Zodra er minimaal één content categorie is aangemaakt, verschijnt hier een veld onder 'Tags' waarmee het mogelijk wordt een categorie aan het lesmateriaal toe te voegen. 

Let op: 

 • Het gebruik van de categorieën is op dit moment niet verplicht te maken - een onderwijsontwikkelaar kan deze stap op dit moment dus ook overslaan.
 • De getoonde categorieën zijn voor de gehele onderwijsinstelling gelijk, denk dus goed na over relevante categorieën voor de gehele omgeving. 
 • Er is slechts één categorie per aangemaakte content toe te voegen

Verschillende soorten categorieën 

Een onderwijsinstelling is geheel vrij in de inrichting van de content categorieën, hierdoor wordt het dus mogelijk om die metadatering toe te voegen die voor een onderwijsinstelling relevant is en daadwerkelijk iets toevoegt. Let hierbij wel op; voor de gebruikers die de content aanmaken worden alle aanwezige categorieën getoond. Het is dus noodzaak kritisch na te denken welke categorieën hier worden ingericht; wanneer er 60 categorieën worden toegevoegd, zullen zij ook allemaal worden getoond bij het aanmaken van content. Dit komt het gebruiksgemak en overzicht waarschijnlijk niet ten goede. 

Mogelijke categorieën:

 • Type content
  Voorbeeld: studiewijzer, hoorcollege, voorbereidingsmateriaal, verdiepingsmateriaal, literatuur, presentaties
 • Studierichtingen
  Voorbeeld: techniek & ict, zorg & welzijn, media & communicatie
 • Leerjaren en periodes
  Voorbeeld: leerjaar 1 - periode 1, leerjaar 1 - periode 2, leerjaar 1 - periode 3, enz. 
 • Type vak
  Voorbeeld: keuzevak, minor, basisvak, generiek, beroepsspecifiek, verdieping

Uiteraard is dit slechts een indicatie en zijn de mogelijkheden oneindig. Daarom is het vooral van belang om te weten; wat kun je vervolgens met de categorieën die je hebt toegevoegd?

Filteren met behulp van categorieen

De ingerichte categorieën kunnen op twee plaatsen gebruikt worden om het lesmateriaal op te filteren en ervoor te zorgen dat het lesmateriaal makkelijker terug te vinden is: 

 • Beheer > Content (achterkant)
 • Menu 'E-learning' (voorkant)

Binnen het menu Beheer > Content verschijnt er een extra zoekfilter, zodra er categorieën zijn gebruikt binnen de content. Je ziet hier enkel de categorieën die ook daadwerkelijk in gebruik zijn genomen binnen het lesmateriaal wat is aangemaakt. Het is dus mogelijk dat je bij Beheer > Content categorieën 10 verschillende categorieën hebt aangemaakt en er via Beheer > Content slechts 3 in gebruik zien. 

Binnen het menu E-learning geldt hetzelfde. Je ziet hier enkel de categorieën die voorkomen in het lesmateriaal waar jij aan gekoppeld bent. Het kan dus zo zijn dat een student die in het eerste leerjaar van een opleiding enkel de categorie 'leerjaar 1' terug ziet, omdat al het lesmateriaal waar hij/zij aan gekoppeld is bij het eerste leerjaar hoort. De docent die de lessen voor deze opleiding verzorgt en ook lessen geeft aan het tweede en derde leerjaar, ziet veel meer categorieën terug. 

Conclusie

Het gebruik van de categorieën binnen de content module kan veel toevoegen, mits deze categorieën goed worden ingericht en er vooraf is nagedacht over het doel; waar wil je de categorieën voor inzetten? 

Wil je aan de achterkant via Beheer > Content beter kunnen filteren in de bak met lesmateriaal, dan zul je andere categorieën gaan gebruiken dan wanneer je voor de docent of student meer overzicht wilt creëren via het menu E-learning. 

Maak je gebruik van categorieën voor bijvoorbeeld overkoepelende studierichtingen en zijn studenten enkel gekoppeld aan content van één en dezelfde studierichting, dan levert dit de student niet heel veel meer overzicht op, maar kan dit binnen het menu Beheer > Content wel mogelijkheden bieden.