Werkwijze en ontwikkelwensen

Tijdens het werken binnen onze applicaties hebben onze gebruikers wellicht suggesties voor verbeteringen van ons pakket. Graag leggen wij onderstaand uit hoe we met deze wensen omgaan en hoe deze een plekje krijgen in onze toekomstige doorontwikkelingen. 

Visie

We willen met ons product OnderwijsOnline bijdragen aan beter onderwijs in Nederland. Dat is onze ‘meetlat’ voor alles wat we doen en maken. Wij geven dit ‘waarom’ vorm door de student en zijn coaches en begeleiders zo optimaal mogelijk te faciliteren in hun leren. En daarom ontwikkelen wij een intuïtieve en volledige leeromgeving, opgebouwd uit verschillende DLO-componenten.  

Om de student optimaal te ondersteunen in zijn leer- en ontwikkeltraject, wordt hij/zij ondersteund door begeleiders of coaches en door vakdocenten. Binnen en buiten de school. Deze gebruikers vormen de doelgroep van onze applicatie, met de student nadrukkelijk op nummer één. Bijdragen aan beter onderwijs doen we door goed te luisteren naar de behoeften van onze gebruikers en deze behoeften te vertalen naar een intuïtieve applicatie die de genoemde gebruikers zo faciliteert dat er meer tijd overblijft voor waar het écht om draait: het leren en ontwikkelen van de student.

Roadmap

Om gefocust op deze visie te zijn en blijven, hebben we een (openbare en dus transparante) roadmap. Onze roadmap is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die we hieronder verder beschrijven:

 • Thema’s - dit zijn de doelen die we hebben gesteld om onze visie te behalen, om bij te kunnen dragen aan beter onderwijs.
 • Future - Hier staan de projecten/doorontwikkelingen die we op de lange termijn oppakken. De projecten in deze kolom hebben nog geen kenmerk van prioriteit.
 • Near term - Dit gaan we oppakken zodra we klaar zijn met wat we nu aan het maken zijn, volgens de volgorde zoals het in deze kolom staat. Bovenaan in de kolom betekent: ‘dit komt als eerstvolgende aan de beurt’. Deze volgorde kan veranderen op basis van de behoefte van onze eindgebruikers, maar we streven ernaar om in deze kolom zo min mogelijk te veranderen aan de volgordelijkheid (en dus de prioritering).
 • Current - Alles wat in dit onderdeel van de roadmap staat wordt op dit moment ontwikkeld. Je kunt in de roadmap ook zien in welke fase van het ontwikkelproces we zitten.
 • Released - Elke gemaakte release is terug te vinden in de roadmap, inclusief datum, inhoud en verwijzing naar de releasenotes.

De roadmap wordt constant bijgewerkt en aangepast wat betreft Thema’s en Future. Want de wereld staat niet stil, en juist het onderwijs is enorm in beweging. 

Klik hier om een kijkje te nemen in onze roadmap!

Hoe komen we tot de ideale roadmap?

Onze roadmap wordt gevoed vanuit verschillende bronnen. Denk aan: de behoeftes en wensen van gebruikers, nationale en internationale ontwikkelingen in het onderwijsveld, veranderende pedagogisch didactische visies, wetenschap en beleid, en veranderingen in wet- en regelgeving. Maar ook technologische ontwikkelingen beïnvloeden de roadmap; wij zoeken altijd de meest passende technologische oplossing voor de ontwikkelingen in onze applicatie.

We nodigen klanten op verschillende manieren (proactief) uit hun input te leveren om onze software te verbeteren. Dat kan voordat we gaan ontwikkelen, maar ook tijdens ontwikkelfases als de designfase. Hierover hieronder meer.

Roadmap backlog

Alle input van de klanten en gebruikers zien we als bruikbare ideeën. Van elk idee dat binnenkomt wordt gekeken: past dit in onze visie, maakt dit het onderwijs beter? Als het idee past in onze visie, wordt het op de roadmap backlog geplaatst. Wij bundelen deze ideeën, samen met de andere input (zoals wet- en regelgeving, of onderwijskundige ontwikkelingen), tot generieke projecten of thema’s voor de roadmap.

MVP’s

Het kan voorkomen dat een gebruiker van OnderwijsOnline toch beperkt wordt in het uitvoeren van zijn werkzaamheden. We kunnen een oplossing hiervoor labelen als zijnde ‘MVP’, minimal viable product. Een MVP is altijd urgent en gaat daarom voor op de andere ontwikkelingen uit de roadmap. Ideeën of oplossingen die door ons als MVP gekenmerkt worden zullen nooit een volledige herziening van een functionaliteit omvatten, maar zullen relatief minimale aanpassing vragen en vervolgens wel een belangrijke toevoeging voor de klant realiseren.

Onze eigen productvisie

Om het onderwijs zoveel mogelijk te faciliteren en ontzorgen zien wij het als onze taak om robuuste, betrouwbare standaarden ontwikkelen, die flexibel passen in wat nodig is. Dat is natuurlijk een richtlijn voor onze roadmap. Wij richten ons daarvoor op de volgende pijlers:

 • de toekomst van onze producten is modulair. Vanuit één technische basis. Iedere Fringe module is heel goed waar het heel goed in moet zijn
 • onze producten zijn generieke standaarden (geen maatwerk) met bijbehorende koppelingen, met één intuïtief en herkenbaar front end
 • een module is stand alone te gebruiken, of samen met andere modules (van Fringe of van andere leveranciers): je kiest zelf je goed te integreren totaaloplossing (best of breed- gedachte)
 • we doen samen waar we goed in zijn. Dat betekent intern dat we beter gebruik maken van ieders expertise en dat we meer kennis delen. Extern zorgt dat voor vruchtbare structurele samenwerkingen met andere leveranciers
 • onze producten komen tot stand in constante dialoog met het onderwijs en worden snel aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen.

Ontwikkelmethodiek: fasen van ontwikkelproces - van stories naar release

We zijn met één project tegelijk bezig en doen dat goed. Zodra een project in de kolom ‘current’ van de roadmap staat wordt het opgepakt door het team. We kennen een aantal ontwikkelfasen:

 1. Stories
 2. Design (mock-ups en schermen)
 3. Develop
 4. Test
 5. Ready to release
 6. Release

Zodra een project ontwikkeld is (develop), zetten we deze zo snel mogelijk door naar de testomgeving en vervolgens naar productieomgevingen. 

Het start bij een gedegen uitwerking

Zoals de fasen van het ontwikkelproces laten zien, steken we veel energie in het goed uitwerken van een doorontwikkeling. Bij deze fasen zijn verschillende specialisten aan zet: kennisconsultants, designers, product owner, front-end en back-end ontwikkelaars, maar ook collega’s met support, communicatie of hosting in hun takenpakket worden betrokken. Bij zowel de stories als de designfase worden waar nodig gebruikers betrokken voor feedback.

Als een ontwikkelfase afgerond is, zitten de betreffende specialisten bij elkaar om af te stemmen wat de voorgaande stap heeft opgeleverd. Als het nodig is, gaat de specialist terug naar de tekentafel om het beter uit te werken. Kwaliteit staat voorop.