Plagiaatcontrole Ephorus vs Urkund

Integratie plagiaatcontrole


Binnen onze applicatie hebben wij een intergratie met twee aanbieders van plagiaatcontrole ter beschikking; één met Ephorus en één met Urkund. Onderstaand wordt uiteengezet wat de verschillen tussen de twee integraties zijn qua werking, de aanvraag en kosten. Met plagiaatcontrole wordt er een check uitgevoerd op het door de student ingeleverde werk, waarbij wordt gecontroleerd of dit werk door de student zelf is opgesteld of dat er onderdelen van internet of uit werk van andere studenten in gekopieerd. 

Ephorus

Wanneer je als onderwijsinstelling gebruik wil maken van de Ephorus koppeling, dien je zelf contact op te nemen met Turnitin (de aanbieder van Ephorus) en een abonnement af te sluiten. De onderwijsinstelling betaalt de licentiekosten rechtstreeks aan Turnitin. Vervolgens is het zaak om bij Fringe aan te geven dat de onderwijsinstelling gebruik wil maken van de Ephorus koppeling. Voor het tot stand brengen van de koppeling zullen wij eenmalig kosten berekenen.

Werking

Een student levert een document in via zijn Traject of Studievoortgang. Op het moment dat dit document wordt verzonden, komt hij niet enkel terecht in het inleverloket van de docent, maar wordt hij tevens verstuurd naar Ephorus. Ephorus voert de plagiaat controle uit, waarbij er wordt gekeken welke matches er zijn gevonden tussen het document en de inhoud van de ingeleverde opdracht. Vervolgens wordt dit document ook opgenomen in de database van Ephorus, waardoor toekomstige opdrachten ook kunnen worden vergeleken met dit document. 

Wanneer de docent een opdracht opent in zijn/haar inleverloket ziet hij achter het ingeleverde document een Ephorus score, weergegeven in percentages. 

Wanneer hier een score staat van 0% is er geen enkele match gevonden met documenten in de database. In het geval van een score van 100% is er dus een één op één match gevonden met een ander document. De docent kan meer infomatie opvragen over de gevonden plagiaat door te klikken op de score. Er opent zich een overzicht met de gevonden matches. 

De namen van de studenten waarmee een match is gevonden worden getoond. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de student het document zelf al eerder heeft ingeleverd en er hierdoor een 100% score ontstaat. Ook is het mogelijk dat alle studenten een bepaald format hebben gebruikt om de opdracht in te maken, waardoor er een relatief hoge score naar boven komt van bijvoorbeeld 60%. Ook worden website getoond waarmee een match is gevonden. 

Meer infomatie 

Om nog beter te analyseren waar een plagiaat score op wordt gebaseerd, klikt de docent op het pijltje achter de gevonden matches. 

Er opent zich een overzicht met de gevonden matches uit de tekst. Op deze manier zie je direct of het inderdaad een gebruikt format is dat zorgt voor een hoge score in de matches of dat studenten toch letterlijk teksten van elkaar hebben gekopieerd. 

Urkund

Het aanvragen van de Urkund integratie verloopt iets anders; het is voldoende om bij Fringe aan te geven dat de onderwijsinstelling gebruik wil maken van deze integratie. Wij zullen vervolgens een offerte opstellen en versturen. Wij regelen verder dus de licentie, waarbij de licentiekosten via ons aan Urkund worden betaald. Daarnaast brengen wij kosten in rekening voor het gebruik van de koppeling en voor de implementatie.

Werking

De werking van de Urkund integratie is in grote lijnen gelijk aan die van de Ephorus integratie. Ook hier levert een student een opdracht in en op het moment van verzenden wordt het document verzonden naar Urkund. Het document wordt vergeleken met hun database en wordt tevens hierin opgenomen.

De docent ziet ook hier een percentage terug in het inleverloket, wanneer hij een opdracht opent. 

Bij het doorklikken op het weergegeven percentage opent zich een pop-up met hierin een link naar de volledige rapportage van de gevonden matches. 

Vervolgens kom je terecht op de website van Urkund zelf met hierin de URL's van de websites waar de match in gevonden is en de geanalyseerden teksten. 

Belangrijke aanvullingen

Enkele belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden die voor beide integraties gelden:

  • De plagiaat score is niet direct zichtbaar voor de docent, er gaat enige tijd overheen voor we de score ontvangen van Ephorus/Urkund. Dit is afhankelijk van de drukte bij deze aanbieders. De score kan binnen 5 minuten bekend zijn, maar het is ook mogelijk dat hier een dag overheen gaat. 
  • De plagiaat controle kan enkel uitgevoerd worden bij tekstbestanden; afbeeldingen, powerpoint presentaties, video's, excelbestanden, enz kunnen niet worden gecontroleerd op plagiaat. 
  • De plagiaat score is voor studenten onzichtbaar.
  • De plagiaat controle is niet aan- of uit te zetten voor verschillende gebruikersgroepen. Deze integratie is dus óf ingeschakeld óf uitgeschakeld voor de gehele omgeving. Er is dus geen onderscheid te maken in het gebruik per opdracht, waarbij studenten tussentijds een deelopdracht mogen inleveren zonder controle en enkel bij de definitieve versie een controle wordt uitgevoerd.